Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları

Ders Adı: Toplumsal Hareketler
Kod: KAM 418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Ders, toplumsal hareketlerin yapısı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur. Tarihsel ve güncel örnek olaylar doğrultusunda toplumsal cinsiyet, etnisite ve toplumsal sınıflar bağlamında toplumsal hareketler ele alınır. Yeni toplumsal hareketlerin özellikleri incelenir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5