Çevre Politikası (KAM 416) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Politikası
Kod: KAM 416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çevre olgusu, çevre korumanın önemi, çevre sorunları ve çözüm yolları, çevre-insan ilişkileri, çevre yönetimi, ulusal ve uluslararası çevre hareketleri, temel çevre yasaları ve Türkiye’de çevre politikaları.
İçerik: Ders, çevre ve siyaset arasındaki ilişkiye odaklanır. Çevre korumanın toplumsal ve siyasal boyutları, çevresel sorunlarla baş etmeye yönelik siyasa araçları, ağırlaşan çevre sorunlarının politikaya yansımaları ile sürdürülebilir kalkınmanın önemi dersin kapsadığı konular arasındadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5