Eğitim Politikası (KAM 414) Ders Detayları

Ders Adı: Eğitim Politikası
Kod: KAM 414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmaları veTürkiye eğitim politikası dinamiklerine dair bilgilendirilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Derste, kavramsal perspektifler ışığında, okulları ve üniversiteleri kapsayacak biçimde örgütsel bağlamdaki siyasal dinamikler incelenir. Ayrıca, eğitim politikası tercihlerini belirleyen siyasi süreçler değerlendirilir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5