Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti (KAM 419) Ders Detayları

Ders Adı: Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
Kod: KAM 419
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk etnik sosyolojisi, bilimsel bir disiplin olarak henüz sistematik bir tarzda ortaya konulmuş olmadığı gibi, etniklik ve azınlık kavramları üzerinde bile anlaşmaya varmış değildir. Bu nedenle, etkinlik-azınlık olgusu son yıllarda tüm toplumları saran kimlik arama süreciyle bağlantı olarak yeni bir yönelim kazanmaktadır. Türk etnik sosyolojisi, peşin yargılar ve mikro-milliyetçi kavim aşırıklarından ulaşmak suretiyle, yeni bir norm ve biçim kazanıyor durumundadır. Derste bununla ilgili alan araştırmalarına, etnolojik ve antropolojik çalışmalara girilmektedir.
İçerik: Bu derste, etnik ve ırksallaştırılmış gruplara aidiyet açısından kadın ve erkeğin, kendilerini nasıl gördükleri, diğerleri tarafından nasıl görüldükleri ele alınır. Etnik bağlılığın ve ırksallaştırılmış çıkarların neden ve ne zaman çatışmaya yol açtığı, kadının ve erkeğin çoğu kez farklı olan kimlik deneyimlerinin nedenleri ve sonuçları değerlendirilir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5