Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi
Kod: KAM 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Geç Osmanlı döneminden günümüze belli başlı aydınlar; muhafazakarlık, Kemalizm, sosyalizm, milliyetçilik ve İslamcılık akımları çerçevesinde ele alınır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5