Etik ve Siyaset (KAM 415) Ders Detayları

Ders Adı: Etik ve Siyaset
Kod: KAM 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı siyasette etiğin sınırlarının netleştirilmesi, örnek olay ve senaryolar üzerinden siyasi etiğin ideal tanımının belirlenmesine katkı sağlamaktır.
İçerik: Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi gibi konuların yanı sıra etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili bir dizi konu ele alınır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5