Kalkınma Politikaları (KAM 413) Ders Detayları

Ders Adı: Kalkınma Politikaları
Kod: KAM 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1980'den bu yana TC Hükümetlerinin IMF - Dünya Bankası - ABD reçetelerine teslimiyet içinde izledikleri politikaları değerlendirip eleştiren birçok iktisatçı, bu dersdekine benzer saptamaları tekrar ve tekrar ortaya koymuştur. Dersin hedefi, Chang-Grabel ikilisine benzer bir şekilde, iktisatçı olmayanların da rahatça izleyebilecekleri etkili bir biçimde ve sağlam bir bilgi birikimine dayanarakaktarabilmek ve nihayetinde öğrencilere Neoliberalizm ve alternatiflerine dair bir vizyon aktarabilmektir.
İçerik: Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma deneyimleri; iktisadi büyüme, bağımlılık ve demokrasi gibi konulara odaklanarak incelenir. Derste, gelişmekte olan ülkelerin güncel sorunları; kalkınma planları ve uygulamaları, sektörel gelişmeler, yatırım politikaları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak irdelenir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5