E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

Ders Adı: E-Devlet ve Uygulamaları
Kod: KAM 411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, küreselleşen 21. yüzyıl dünyasında teknolojinin insan hayatına getirmiş olduğu kolaylıkların devlet-vatandaş, devlet-devlet, devlet - özel sektör ve devlet -personel boyutlarında inceleyerek, güncel uygulamalı devlet projelerinin değerlendirmesi aracılığıyla genel bir vizyon verebilmektir.
İçerik: Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusunun işleneceği bu dersin başlıkları arasında şunlar yer almaktadır: Bilgi Toplumu ve E-Ekonomi, Elektronik Devlet Kavramı Amaçları İşlevleri, E-Devletin Gelişimi, Kamu Yönetiminde E-Hizmet Anlayışı, Kamu Enformatiği Kavramı, E-Yönetişim, E-Demokrasi, E-Vatandaş, E-Devletle İlgili Sorunlar, Dünyada E-Devlet uygulamaları, Türkiye’de E-devlet uygulamaları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5