Kent Sosyolojisi (KAM 316) Ders Detayları

Ders Adı: Kent Sosyolojisi
Kod: KAM 316
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı kent sosyolojisi ile ilgili temel bilgileri öğretmek, temel kavramları tanıtmak ve kent sosyolojisi hakkında bir giriş sunmaktır.
İçerik: Kentsel dinamiklerin kendine özgü doğası kentlerin ve yönetsel yapıların anlaşılmasında sosyolojinin yeni bir ihtisas alanının gelişmesine sebep olmuştur. Kent Sosyolojisi olarak adlandırılan bu alan siyaset bilimi ve kamu yönetimindeki güncel değişimlerin en temel sebeplerinden birisi olan kentleşme sürecini ve kentlerdeki sosyal gerçekliği kavratmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin yönetsel süreçlerle kentlerdeki sosyal süreçleri ilişkilendirmelerinin sağlanması öngörülmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5