Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri
Kod: KAM 314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Partiler kısmında, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu işlenecek konulardır. Türkiye?de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında kısaca değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim sistemleri ve Türkiye?de seçimler konuları incelenecektir. Dersin ana amacı son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Bu süreç esnasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle konuları mümkün mertebe somutlaştırma da hedefler arasındadır
İçerik: Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer almaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5