Bilim Felsefesi (KAM 312) Ders Detayları

Ders Adı: Bilim Felsefesi
Kod: KAM 312
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Ontolojik ve epistemolojik kabulleri ile temel bilimsel paradigmalar ve yaklaşımlar ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler ve araştırma yöntem ve teknikleri ile birlikte bilimsel bilgi?nin kendine has özellikleri ile incelenmesi/özetlenmesi ve öğretilmesi amaçlanmaktadır
İçerik: Kuramsal varlıkların statüsü, kuramların doğrulanması ve bilimsel açıklamanın doğası dersin konuları arasındadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5