Yurttaşlık ve Sivil Toplum (KAM 313) Ders Detayları

Ders Adı: Yurttaşlık ve Sivil Toplum
Kod: KAM 313
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Siyaset Bilimi Kuramında siyasetin en temel aktörleri olan yurttaşlar her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Geleneksel anlamda devlet, siyasal yapılar ve siyasal ilişkiler belirgin bir yurttaş tanımına ve kabulün dayanmaktadır. Ancak, günümüzde yaşanan karmaşık süreçler bu kabulleri derinden etkilemektedir. Her şeyden önce yurttaşların kamusal alanı devlet, diğer aktör ve yapılarla paylaştığı, yurttaşların sivil toplumun aktif birer üyesi olarak bu alanı kullanma gücüne eriştikleri görülmektedir. Yani yurttaşlık kavramı sivil toplum süreçleri ile doğrudan ilişkili hale gelmektedir. Bu sebeple bu ders kapsamında yurttaşlık ve sivil toplum kavram ve uygulamaları arasındaki ilişkiler incelenecektir.
İçerik: Sivil toplum konusundaki söylemler, yurttaşlık kavramı, devlet – sivil toplum ilişkileri, kamusal alanın rolü ve sivil toplumun altyapısı derste ele alınan konulardandır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5