Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları

Ders Adı: Demokrasi Teorisi
Kod: KAM 311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Derste, demokrasinin farklı tanımları ve tarihi incelenmektedir. Klasik demokrasi, cumhuriyetçilik, liberal demokrasi, doğrudan demokrasi, rekabetçi seçkincilik, çoğulculuk, demokrasi kuramının sınırları gibi başlıklar dersin içeriğinde yer almaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5