Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri (KAM 304) Ders Detayları

Ders Adı: Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri
Kod: KAM 304
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Kavramsal çerçeve ve diğer analitik araçlar yardımıyla öğrencilerin siyasal süreçleri ve siyasal değişimleri anlamaları ve karşılaştırmaları amaçlanır.
İçerik: Bu ders ülke çalışmalarını kapsar. Kavramsal çerçeve ve diğer analitik araçlar yardımıyla öğrencilerin siyasal süreçleri ve siyasal değişimleri anlamaları ve karşılaştırmaları amaçlanır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10