Siyasi Tarih (KAM 208) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Tarih
Kod: KAM 208
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı I. Dünya Savaşı döneminden başlayarak günümüze kadar dünya siyasetinde gelişen süreçleri değerlendirmek ve analiz etmektir.
İçerik: I. Dünya Savaşı döneminden başlayarak günümüze kadar gelişen süreçte devletlerin ve ulusların değişimi, gelişimi, yıkılışları, devletler arası siyasi ve ekonomik gelişmeler ve devletlerin genel dünya tarihi içerisindeki yerleri ve önemleri tartışılacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8