Türkiye’nin Siyasi Yapısı II (KAM 206) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye’nin Siyasi Yapısı II
Kod: KAM 206
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı Türkiye’de siyasal analiz yapabilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.
İçerik: Derste, 1960 Türkiye’sinden günümüz Türkiye’sine kadar olan dönemin temel siyasal özellikleri incelenir. Türkiye’nin siyasal yapısı; toplumsal sınıflar, katmanlar, etnik gruplar, askeri ve sivil bürokrasi arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak ele alınır. Öğrencilerin, Türkiye’nin belli başlı siyasi meseleleri, olayları, kurumları ve süreçleri ile ilgili çözümleyici bir bakış açısı geliştirmesi beklenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5