Türkiye’nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye’nin Siyasi Yapısı I
Kod: KAM 205
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı Türkiye’nin siyasi yapısı ile ilgili temel bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Dolayısıyla bu ders Türk siyasetindeki önemli yapı taşlarını öğrencilere aktarmayı ve bu şekilde öğrencileri bilimsel incelemelere hazırlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Ders Türk siyasi yapısını şekillendiren dört ana konu üzerinden yürütülecektir. İlk olarak cumhuriyetçi gelenek ve değişkenleri üzerinde durulacaktır. İkinci olarak askeriyenin Türk siyasi gelişimindeki rolü tartışılacaktır. Takiben Türkiye özelinde din ve siyaset ilişkisi irdelenecektir. Son olarak ise milliyetçilik, kimlik ve vatandaşlık konularına değinilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5