Siyasi Düşünceler Tarihi II (KAM 204) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Düşünceler Tarihi II
Kod: KAM 204
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Batı siyasal düşüncesinin modern çağa odaklanılarak işlenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, 17. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar olan siyasal düşünce tarihini kapsar. Ders, öğrencinin, bu düşüncelerle güncel siyasal meseleleri bağlantılandırmasını ve eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmesini destekleyecek yönde işlenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6