Siyasi Düşünceler Tarihi I (KAM 203) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Düşünceler Tarihi I
Kod: KAM 203
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Siyasal Düşünceler Tarihi I dersinin esas hedefi öğrencileri siyasal düşünceler alanında önde gelen figürlerle tanışık bir hale getirmektir.
İçerik: Klasik, ortaçağ, Rönesans ve Reform dönemlerinin siyasi düşünceleri incelenir. Öğrencilerin, bu düşünceler ile çağdaş siyaset ve siyaset kuramı arasındaki ilişkileri kurmaları hedeflenmekle birlikte dersin temel içeriği tarihseldir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6