Örgüt Kuramı (KAM 320) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Kuramı
Kod: KAM 320
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı örgüt kuramlarını incelemek vasıtasıyla, Örgütsel olguları anlamak ve açıklamaya çalışmaktır. Dersin konuları, örgüt kavramı; resmi örgüt, örgüt dinamiği ve etkililik; örgütsel gelişim ve değişimdir
İçerik: Örgüt kavramı; resmi örgüt, örgüt dinamiği ve etkililik; örgütsel gelişim ve değişim bu dersin konuları arasındadır. Hükümetlerin randımanı, etkililiği ve sorumluluğu da işlenen konular arasındadır. Ders, örgüt çalışmalarının, tarihsel gelişimi, alandaki ilk çalışmalar, kuramların felsefik ve sosyolojik temelleri, ayrıca, yapısal koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kuramlarının incelenip değerlendirilmesini içermektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5