Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Ders Adı: Anayasa Hukuku
Kod: KAM 201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Anayasa Hukukunun genel esaslarını karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak uygulamayı göz ardı etmeden öğrencilere aktarmak.
İçerik: Anayasa hukuku kavramı, Türkiye’deki anayasaların tarihsel arka planı, mevcut anayasa, yapısı, özellikleri ve anayasal kurumlar konuları incelenecektir. Ayrıca dersin kapsamında, anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar, devlet ideolojik tasnifi, varlık koşulları ve biçimleri, Kurucu iktidar, anayasa yargısı, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve sistemleri, siyasi partiler, yasama, yürütme ve yargı erkleri ve kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde öngörülen siyasal rejimler konuları yer almaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4