Siyaset Bilimine Giriş I (KAM 101) Ders Detayları

Ders Adı: Siyaset Bilimine Giriş I
Kod: KAM 101
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Siyaset Bilimi Teorisini Giriş düzeyinde öğrencilere aktarabilmektir.
İçerik: Bu ders temel siyasal kavramlara giriş niteliğindedir. Derste, iktidar, toplum, devlet, yurttaşlık, haklar, otorite, egemenlik, meşruiyet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, ideoloji ve adalet kavramları incelenecektir. Siyasal rejimler ve sistemler, baskı grupları, siyasi partiler, seçimler ve seçmen davranışı derste ele alınacak diğer kavramlardır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8