Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları

Ders Adı: Siyaset Bilimine Giriş II
Kod: KAM 102
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı siyaset bilimi alanındaki temel kavramlar, tartışma alanları ve kuramları incelemektir.
İçerik: Derste işlenecek konular rejimler ve siyasi sistemler, ideolojiler, demokrasi, devlet ve iktisat, din ve siyaset, demokrasi, siyasi partiler gibi siyaset biliminin temel tartışma alanlarından oluşmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6